Saturday, December 5, 2009

Koleksi Kertas Percubaan PMR 2009

KERTAS PERCUBAAN PERAK PMR 2009:
Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Mathematics
Sejarah
Geografi
Pendidikan Islam

KERTAS PERCUBAAN KEDAH PMR 2009:
Science (k1)(k2)
Bahasa Inggeris (k1)(k2)
Mathematics (k1)(k2)
Bahasa Melayu (k1)(k2)
Sejarah
Geografi
Pendidikan Islam

KERTAS PERCUBAAN MELAKA PMR 2009:
Bahasa Cina Q&A
Bahasa Melayu Q&A
Bahasa Inggeris Q&A
Sejarah Q&A
Kemahiran Hidup-KT Q&A
Kemahiran Hidup-ERT Q&A
Kemahiran Hidup-PD Q&A
Kemahiran Hidup-Pert Q&A
Mathematics

KERTAS PERCUBAAN PERLIS PMR 2009:
Science
Mathematics
Pendidikan Islam
Sejarah
Kemahiran Hidup-KT
Kemahiran Hidup-ERT
Geografi

KERTAS PERCUBAAN SBP PMR 2009:
Mathematics
Science

KERTAS PERCUBAAN PAHANG PMR 2009:
Science
Mathematics
Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Pendidikan Islam
Sejarah
Geografi
Kemahiran Hidup-ERT
Kemahiran Hidup-KT
Bahasa Cina
Kemahiran Hidup-Pd
Kemahiran Hidup-Pert

KERTAS PERCUBAAN JOHOR PMR 2009:
Bahasa Cina Q&A
Bahasa Melayu Q&A
Bahasa Inggeris (k1)
Mathematics (k1)(skema)
Mathematics (k2 & skema)
Science (k1)
Science (k2 & skema)
Kemahiran hidup-Perd
Pendidikan Islam

KERTAS PERCUBAAN WPKL PMR 2009:
Bahasa Cina Q&A
Science

KERTAS PERCUBAAN SELANGOR PMR 2009:
Science

KERTAS PERCUBAAN KELANTAN PMR 2009:
Mathematics
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Geografi
sejarah
Science

KERTAS PERCUBAAN SARAWAK PMR 2009:
Bahasa Cina Q&A
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Mathematics
Sejarah
Geografi
Science
Kemahiran Hidup
Pendidikan islam

KERTAS PERCUBAAN P.PINANG PMR 2009:
Geografi
Kemahiran Hidup
Science

Soalan Ramalan PMR 2009 setiap negeri:
Science (k2-Q&A)-MRSM
Science (k2-Q&A)-Terengganu
KH-Perd (Q&A)-Perlis
KH-ERT- P.Pinang
Bahasa Arab-Perak
Bahasa Arab-Sabah
Bahasa Arab-Sarawak
Bahasa Arab-Perlis
Bahasa Inggeris-Sabah
Geografi-Sabah
Mathematics(k1-Q&A)-Sabah
Mathematics-Selangor
Science-Selangor